Update Diesel Schandaal: Recente Rechterlijke Beslissingen en Toekomstige Zittingen

Case-update

Mercedes

Het Gerechtshof Amsterdam heeft inmiddels een datum bepaald voor een zitting van het hoger beroep. De zitting zal plaatsvinden op 17 juni 2024 waar wij de beslissing van de rechtbank zullen aanvechten. Als we daarin slagen, kunnen we verder in deze procedure. We hebben vertrouwen in een goede afloop. Onze verwachting is dat het gerechtshof enkele maanden nodig zal hebben om uitspraak te doen. Uiteraard laten we je het weten als het gerechtshof uitspraak heeft gedaan en wat dat betekent voor de zaak.  

Renault

Op 29 januari 2024 heeft een zitting plaatsgevonden. Op die zitting zijn de laatste formele vereisten voor ontvankelijkheid van onze stichting getoetst. De rechter heeft tijdens de zitting gevraagd om de financieringsovereenkomst in te zien die wij met de financier van deze zaak hebben gesloten. Het staat de rechter vrij dat te doen en we zien dat dit in meer collectieve acties praktijk begint te worden. Wij hebben onze financieringsovereenkomst gepresenteerd en daarop is inmiddels door Renault gereageerd. De rechter heeft 10 april 2024 aangehouden als voorlopige datum voor het vonnis. We verwachten niet dat de inhoud van de financieringsovereenkomst de rechter aanleiding zal geven om die aan te laten passen en dat we – net als in de collectieve actie tegen Stellantis – volledig ontvankelijk worden verklaard. Als dat inderdaad gebeurt, zal de materiële, inhoudelijke fase van de procedure beginnen. De eerste stap zal dan zijn dat de rechter Renault in de gelegenheid stelt om een verweer in te dienen. Renault zal daarvoor drie maanden de tijd krijgen, dus we verwachten dat verweer in juli/augustus 2024. Daarna volgt in de regel een zitting en het langverwachte (eind)vonnis. 

Stellantis

Zoals we je eerder berichtten heeft de rechtbank ons bij vonnis van 20 september 2023 volledig ontvankelijk verklaard in onze vorderingen. Dat betekent dat de materiële, inhoudelijke fase van de procedure nu van start gaat. Wij hebben op 6 maart 2024 de inhoudelijke conclusie van het antwoord van Stellantis ontvangen. Dit is een omvangrijk stuk dat op dit moment wordt bestudeerd. De rechtbank zal nu een datum voor de zitting bepalen, die zal worden gevolgd door het langverwachte (eind)vonnis. 

Bedankt voor je betrokkenheid bij de Stichting Emission Claim en onze collectieve actie. Indien je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je die aan Stichting Emission Claim stellen via het bekende contactadres info@emissionclaim.nl.

Nieuwsbrief: Voortgang Dieselgate Zaken

Nieuwe ontwikkelingen

In onze laatste update hebben wij een uitspraak van een Europese rechter in een Duitse zaak toegelicht, waarin is geoordeeld dat de autofabrikanten direct aansprakelijk zijn voor de schade die zij als gevolg van de dieselfraude aan jou hebben toegebracht. 

Op 6 oktober 2023 heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld dat Volkswagen een Nederlandse koper van een zogenoemde sjoemeldiesel 4400 euro schadevergoeding moet betalen. De rechtbank stelde dat de Volkswagen Passat aangeschaft in 2012 was uitgerust met technologie waardoor de stikstofuitstoot tijdens laboratoriumtests omlaag ging, maar in normale omstandigheden vervuilender was. De rechter oordeelde verder dat als gevolg van deze “oneerlijke handelspraktijk” de auto in waarde daalde en houdt Volkswagen daar nu verantwoordelijk voor. In de praktijk houdt dit in dat Volkswagen een vast percentage van de aankoopprijs (10%) als compensatie van de gedaalde waarde moet betalen. Deze redenatie volgt exact de argumentatie die wij ook aan onze vordering ten grondslag hebben gelegd, met dien verstande dat wij van mening zijn dat het terug te betalen percentage van de aankoopprijs hoger zou moeten liggen dan 10%. De uitspraak is dus een belangrijke opsteker die hoop biedt op een positieve uitkomst in onze procedure.

Het schandaal van de dieselauto’s met sjoemelsoftware van Volkswagen kwam voor het eerst in 2015 aan het licht. Sindsdien kwamen verschillende rechters  al uit op een compensatie van 3000 euro voor een nieuwe gekochte diesel met sjoemelsoftware en op 1500 euro voor een auto die tweedehands was aangekocht. De uitspraak in oktober was de vierde keer dat Volkswagen tot schadevergoeding werd veroordeeld door de rechtbank. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten en brengen je daarvan via deze nieuwsbrieven en via de website op de hoogte.

Mercedes

Zoals we je eerder berichtten, heeft het gerechtshof ons gevraagd om verhinderdata in te dienen zodat een zitting kan worden bepaald. Het gerechtshof heeft het bepalen van een zittingsdatum nu al meerdere keren uitgesteld. Het is frustrerend dat dit proces zo langzaam gaat, maar wij hebben daarop helaas geen invloed. Op het moment dat de zittingsdatum bekend is zullen we dat uiteraard laten weten. 

Renault

Zoals wij je eerder berichtten heeft de rechtbank een zitting vastgesteld op 29 januari 2024. Op die zitting zullen de laatste formele vereisten voor ontvankelijkheid van onze stichting worden getoetst. Onze stichting is in een vergelijkbare procedure tegen een andere autofabrikant (Stellantis) bij vonnis van 20 september 2023 volledig ontvankelijk verklaard. We verwachten dan ook dat we in deze procedure tegen Renault ook ontvankelijk worden verklaard. Als we inderdaad ontvankelijk zijn, zal de materiële, inhoudelijke fase van de procedure beginnen. De eerste stap zal zijn dat de rechter Renault in de gelegenheid stelt om een verweer in te dienen. We verwachten dat verweer tegen de zomer van 2024. Daarna volgt in de regel een zitting en het langverwachte (eind)vonnis. 

Stellantis

Zoals we je eerder berichtten heeft de rechtbank ons bij vonnis van 20 september 2023 volledig ontvankelijk verklaard in onze vorderingen. Dat betekent dat de materiële, inhoudelijke fase van de procedure nu van start gaat. De eerste stap is dat de rechter Stellantis in de gelegenheid stelt om een verweer in te dienen. Daarvoor zullen zij naar verwachting drie maanden de tijd krijgen. Nadat het verweer is ingediend, zal naar onze verwachting een zitting worden vastgesteld, die zal worden gevolgd door het langverwachte (eind)vonnis. 

De verborgen Waarheid over Dieselauto’s: Jij verdient compensatie

Stel je voor dat je een gloednieuwe dieselauto koopt, overtuigd van zijn efficiëntie en het naleven van de emissienormen. Vervolgens ontdek je dat autofabrikanten testresultaten hebben gemanipuleerd, waardoor hun dieselauto’s slechts schijnbaar voldoen aan de emissienormen. De harde realiteit? Deze auto’s stoten veel meer schadelijke stoffen uit dan toegestaan, ondanks de illusie van naleving.

Het resultaat is verontrustend – jouw dieselauto verliest zijn waarde en wordt moeilijker te verkopen. Als eigenaar van zo’n auto heb je te veel betaald door manipulatie van de fabrikant. Klinkt dat oneerlijk? Dat is het ook, en daarom heb je recht op schadevergoeding.

Kom jij in aanmerking voor een schadevergoeding?

Het is tijd om actie te ondernemen als je:

Hoe kan je een claim indienen?

Het indienen van een claim is eenvoudiger dan je denkt. Ga naar emissionclaim.nl/ waar je gemakkelijk en snel een aanvraag kunt indienen. Dit platform is specifiek ontworpen om eigenaren van dieselauto’s te helpen compensatie te krijgen voor de misleiding door autofabrikanten.

Op deze website vind je gedetailleerde informatie over het proces, de benodigde documenten en de stappen om een claim in te dienen. Zorg ervoor dat je alle relevante documentatie en informatie bij de hand hebt, zoals eigendomsbewijzen en aankoopfacturen.

Laat de manipulatie van autofabrikanten niet onbestraft blijven. Neem vandaag nog de controle over en claim de compensatie die je verdient. Dit is niet alleen een kans om financieel recht te doen, maar ook om een standpunt in te nemen tegen onethische bedrijfspraktijken die de gezondheid van onze planeet in gevaar brengen.

Neem het heft in eigen handen. Bezoek emissionclaim.nl/ en start jouw claim proces vandaag nog!

Waarom zou je een claim indienen?

Naast het terugvorderen van de extra kosten die je hebt gemaakt door het kopen of leasen van een dieselauto die meer vervuilend is dan geadverteerd, draagt het indienen van een claim ook bij aan het verantwoordelijk houden van autofabrikanten.

Het manipuleren van testresultaten is een ernstige schending van het vertrouwen van consumenten en de milieuwetgeving. Door een claim in te dienen, help je niet alleen jezelf, maar voeg je ook druk toe op deze autofabrikanten om ethischer en transparanter te handelen in de toekomst. Dit kan leiden tot strengere controles en regelgeving, waardoor de kans kleiner wordt dat dit soort praktijken zich in de toekomst herhalen.

Het Dieselgate-schandaal: Ben jij het Slachtoffer van gemanipuleerde Emissietesten?

Heb je ooit een auto gekocht, in het volle vertrouwen dat je een verantwoorde keuze maakte voor het milieu? Is je verteld dat jouw dieselauto voldoet aan de strengste emissienormen, alleen om later te ontdekken dat de autofabrikanten de testresultaten hebben gemanipuleerd? Als dat zo is, ben je niet de enige.

In een onthullende reeks onthullingen hebben onderzoekers ontdekt dat verschillende autofabrikanten de uitstootcijfers van hun dieselauto’s hebben gemanipuleerd om te voldoen aan de emissienormen. In werkelijkheid stoten deze voertuigen veel meer schadelijke stoffen uit dan is toegestaan, ondanks de schijn van naleving van de normen.

Wat betekent dit voor jou als eigenaar van een dieselauto?

Door deze manipulaties zijn dieselauto’s minder waard geworden en moeilijker te verkopen. Als eigenaar heb je in feite te veel betaald voor een auto die niet presteert zoals beloofd.

Gelukkig is er iets dat je kunt doen. Je hebt recht op een schadevergoeding vanwege de manipulatie van de fabrikant. Maar hoe weet je of je in aanmerking komt?

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Je komt in aanmerking als je aan de volgende criteria voldoet:

Het is duidelijk dat er veel mensen zijn getroffen door dit schandaal. De vraag is nu, hoe claim je de schadevergoeding?

Hoe kan ik een schadevergoeding claimen?

Het proces om een schadevergoeding te claimen is eenvoudiger dan je misschien denkt. Ga naar emissionclaim.nl. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je claim in te dienen.

Je zult gevraagd worden om bewijsstukken te overleggen, zoals eigendomsdocumenten of leasecontracten die aantonen dat je een van de betreffende dieselauto’s hebt gekocht of geleased binnen de aangegeven periode.

Binnenkort kan je het bedrag claimen dat je te veel hebt betaald voor een auto die niet voldeed aan de beloofde emissienormen.

Dus als je ooit een dieselauto hebt gekocht in het vertrouwen dat deze aan de emissienormen voldeed, laat je dan niet ontmoedigen door de manipulatie van de autofabrikanten. Claim vandaag nog je diesel auto schadevergoeding en laat je stem horen!

Neem de controle over je situatie terug en zorg ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt. Het is hoog tijd dat de autofabrikanten die betrokken zijn bij deze manipulatie van emissietesten verantwoordelijk worden gehouden.

Waarom is het belangrijk om actie te ondernemen?

Het is belangrijk dat je als consument je recht op schadevergoeding claimt, niet alleen voor jezelf, maar ook om te laten zien dat bedrijven niet ongestraft de regels kunnen overtreden. Dit gaat verder dan alleen maar het terugkrijgen van je geld; het gaat ook over het principe van eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Autofabrikanten die frauduleuze praktijken gebruiken, moeten begrijpen dat hun klanten hier niet blind voor zijn en dat er consequenties zijn voor dergelijke acties.

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat dit soort gedrag schadelijk is voor ons allemaal. Het draagt bij aan de milieuvervuiling en de klimaatverandering, die we allemaal proberen te bestrijden.

Voortgang Dieselgate Zaken

Renault

Renault heeft op verzoek van de rechtbank op 26 april 2023 een akte genomen in de laatste formele fase van deze procedure. De rechtbank heeft vervolgens  bepaald dat de zitting op 29 januari 2024 zal plaatsvinden. Op basis van deze zitting zal de rechtbank bepalen of er voldoende aanleiding en grondslag is om de procedure voort te zetten. Het betreft hier dus nog geen eindvonnis

De rechtbank heeft bij het tussenvonnis van 1 februari eerder dit jaar al geoordeeld dat Stichting Emission Claim op basis van het aantal autobezitters dat zich bij haar heeft geregistreerd voldoende representatief is om de groep gedupeerde Renault autobezitters te mogen vertegenwoordigen. Stichting Emission Claim ziet ook deze laatste formele stap met vertrouwen tegemoet.  

Na deze laatste formele fase, zal eindelijk de inhoudelijke fase van de procedure beginnen. Die zal worden afgerond met een schikking of een eindvonnis. Uiteraard houden we je via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Mercedes

Op 14 maart eerder dit jaar hebben Mercedes en de Dealers schriftelijk geantwoord op de dagvaarding van Stichting Emission Claim in hoger beroep. Mercedes heeft daarbij ook haar eigen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank, dat zich voornamelijk richt tegen de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Op 23 mei 2023 heeft Stichting Emission Claim geantwoord in het hoger beroep van Mercedes en daarbij (weer) uiteengezet dat de Nederlandse rechter wel degelijk bevoegd is om over deze dieselgate zaak te beslissen. Alle partijen hebben vervolgens om een zitting verzocht.

Wij wachten nu op de datumbepaling van het hof. Wij verwachten dat de zitting plaats zal vinden in de periode oktober – december 2023. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Stellantis

De Rechtbank heeft op 16 augustus 2023 geoordeeld dat Stichting Emission Claim voldoende representatief is om namens haar achterban op te treden. Daarnaast heeft de Rechtbank uitgesproken dat Stichting Emission Claim in staat wordt geacht de belangen van de gedupeerden op adequate wijze te kunnen behartigen in de procedure die de Stichting heeft aangespannen tegen autofabrikant Stellantis. In de volgende fase van de procedure zal de rechter zich buigen over de fraude die Stichting Emission Claim aan Stellantis verwijt.

Dit betekent een inhoudelijke behandeling voor de schade die gedupeerde bezitters van dieselvoertuigen van de merken Peugeot, Opel en Citroën hebben geleden door de aanwezigheid van sjoemelsoftware in hun auto. Die zal worden afgerond met een schikking of een vonnis. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Internationale ontwikkelingen

De Europese rechter heeft in een Duitse zaak die door een consument is aangespannen tegen Mercedes  op 21 maart 2023 weer een belangrijke uitspraak gedaan, die voor onze procedures een verdere steun in de rug is.

Stichting Emission Claim is van mening dat de schade die door de fraude met de emissie software is gepleegd verhaald dient te worden bij de verantwoordelijke voor die fraude: de autofabrikant. In de uitspraak van 21 maart 2023 heeft het Europees hof van Justitie geoordeeld dat er op grond van de EG-typegoedkeuring, die de fabrikant voor ieder voertuig aan de koper verstrekt, een rechtstreekse relatie tussen de autofabrikant en de individuele koper van een motorvoertuig ontstaat die deze koper de waarborg biedt dat dit voertuig in overeenstemming is met de relevante Uniewetgeving, waaronder de emissienormen. Deze uitspraak betekent dus dat het verweer dat de autofabrikanten de voertuigen niet direct aan de kopers hebben verkocht (dit gebeurt door hun dealernetwerk) van tafel is en de weg open ligt om de geleden schade direct op de autofabrikanten te verhalen. Het hof oordeelt verder dat de lidstaten het niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken om die schadevergoeding te verkrijgen.

Of het betreffende voertuig waarvoor een schadevergoeding wordt gevorderd, is voorzien van een verboden manipulatie-instrument is aan de nationale rechter om te bepalen. Het Europees hof heeft echter al in een eerdere uitspraak van 14 juli 2022 in een geschil tussen een aantal Oostenrijkse consumenten en Volkswagen (Porsche) geoordeeld dat een zogenaamd ‘thermovenster’, dat de emissiebeperkende software alleen bij een buitentemperatuur van tussen de 15 en 33 graden Celsius inschakelt, een verboden manipulatie instrument vormt. Stichting Emission Claim is van mening dat alle deelnemende dieselvoertuigen in deze procedure onder meer zijn voorzien van een dergelijk thermovenster.

Deze recente uitspraak bevestigt dus dat de autofabrikanten direct aansprakelijk zijn voor de schade die zij als gevolg van de dieselfraude aan jou hebben toegebracht. Wij houden u via deze nieuwsbrief en persberichten op de hoogte van verdere belangwekkende ontwikkelingen.

Rechtbanken kennen schadevergoeding toe aan VW-eigenaren wegens sjoemelsoftware

Recentelijk heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld dat een eigenaar van een Volkswagen Golf TDI recht heeft op een schadevergoeding van €3.000 vanwege het gebruik van sjoemelsoftware in het voertuig. Een vergelijkbare uitspraak is gedaan in Groningen, waarin Volkswagen is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een eigenaar van een Volkswagen Polo.

Deze uitspraken vormen een belangrijke ondersteuning voor onze procedures, aangezien zij bevestigen dat autofabrikanten aansprakelijk zijn voor opzettelijke schending van emissieregels en verplicht zijn schadevergoeding te betalen aan eigenaren van dieselvoertuigen.

Eerder heeft het Europees Hof geoordeeld dat het gebruik van software die de effectiviteit van emissiereinigingssystemen beperkt, verboden is. Onlangs heeft het Europees Hof ook bepaald dat overtredingen van deze regels eigenaren van auto's direct recht geven op schadevergoeding van de autofabrikant. Dit vergroot de kans op een succesvolle uitkomst van de procedures tegen autofabrikanten zoals Renault, Peugeot, Opel of Citroën.

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in de zaak. In dit verband willen wij u eraan herinneren dat de rechtbank Renault de gelegenheid heeft gegeven om te reageren op het vonnis dat begin februari is uitgesproken. De deadline voor de reactie van Renault is vastgesteld op 26 april 2023. Zodra wij de reactie van Renault hebben ontvangen en bestudeerd, zullen wij u uiteraard verder informeren.

Indien u nog vragen heeft over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@emissionclaim.nl

Positief tussenvonnis rechtbank voor actie tegen Renault in emissieclaimzaak

Groen licht van de rechtbank:

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de rechtbank in Amsterdam afgelopen week groen licht heeft gegeven voor onze actie tegen Renault. Het tussenvonnis dat recentelijk is gepubliceerd, is positief voor onze zaak en een belangrijke stap voorwaarts in onze procedure.

Bevoegdheid van de rechtbank

Gezien het feit dat Renault haar hoofdkantoor in Frankrijk heeft, moest de rechtbank vaststellen of een Nederlandse rechter bevoegd is om de vorderingen tegen een buitenlandse partij te behandelen. Gelukkig is dit het geval, en dat is van groot belang, aangezien de rechtbank zonder bevoegdheid geen beslissingen kan nemen.

Achterban van Stichting Emission Claim

Inmiddels hebben bijna 8.000 gedupeerden zich bij Stichting Emission Claim gemeld. De rechtbank beschouwt dit grote aantal als voldoende om de stichting te erkennen als collectieve belangenbehartiger. Op dit moment lijken we de grootste achterban te hebben van alle stichtingen die betrokken zijn bij deze zaak. Na het vonnis van afgelopen week zal het aantal gedupeerden vertegenwoordigd door onze stichting naar verwachting verder toenemen, aangezien de kans op collectieve compensatie dichterbij komt.

Oud of nieuw actierecht

De zaak kan op twee manieren worden gevoerd: onder het oude collectieve actierecht of het nieuwe actierecht. De rechtbank heeft vastgesteld welk recht van toepassing is op deze zaak. Aangezien de vorderingen betrekking hebben op sjoemelsoftware die vóór 15 november 2016 is ontwikkeld, heeft de rechter gekozen voor het oude actierecht. Voor u als gedupeerde maakt dit geen verschil, maar het maakt het werk van onze advocaten wel iets complexer.

Verdere stappen

Zelfs onder het oude actierecht is het mogelijk om een collectieve verklaring voor recht te verkrijgen waarin het onrechtmatig handelen van Renault wordt vastgesteld. Met behulp van deze verklaring kunnen we een schikking treffen met Renault om u te compenseren voor de vermeende schade als gevolg van de vermeende fraude met software. De rechtbank heeft Renault nu de gelegenheid gegeven om te reageren op het recent gepubliceerde vonnis. De deadline voor de reactie van Renault is vastgesteld op 26 april 2023. Zodra we de reactie van Renault hebben ontvangen en bestudeerd, zullen we u uiteraard verder informeren.

Mocht u nog vragen hebben over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@emissionclaim.nl.

Voortgang van de rechtszaak tegen Renault inzake emissieclaims

Achtergrondinformatie

Vorige zomer heeft Stichting Emission Claim als eerste een dagvaarding tegen Renault ingediend. In de daaropvolgende periode hebben twee andere initiatieven zich met vergelijkbare vorderingen bij de rechtbank gemeld. Om de procedure te structureren, heeft de rechtbank besloten deze op te delen in drie fases. De eerste twee fases behandelen procedurele onderwerpen, terwijl de laatste fase is gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de vorderingen. Een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen per fase vindt u in de rolbeslissing van de rechtbank van 23 maart 2022.

Ontwikkelingen

Op 8 december 2022 vond de zitting plaats voor de eerste, formele fase. In deze fase zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: de internationale bevoegdheid van de rechtbank om de vorderingen in behandeling te nemen (rechtsmacht), de vraag of het nieuwe actierecht (de WAMCA) of het oude actierecht (de WCA) van toepassing is, en de vraag of de drie betrokken stichtingen over een voldoende concrete achterban beschikken om als representatieve collectieve belangenbehartigers op te treden.

Verdere verloop van de procedure

De uitspraak voor de eerste zitting wordt verwacht op 8 februari 2023, hoewel deze datum kan worden uitgesteld afhankelijk van de agenda van de rechtbank. Na het vonnis zal de tweede formele fase aanvangen. In deze fase wordt onder andere beoordeeld of de eisende partijen voldoen aan de overige ontvankelijkheidsvereisten die aan collectieve belangenbehartigers worden gesteld. Stichting Emission Claim heeft vertrouwen in deze fase en zal u nader informeren zodra het vonnis is gewezen.

Indien u vragen heeft over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@emissionclaim.nl