Home /Organisatie /
Astrid Stadler
Raad van Toezicht

Astrid Stadler

Juridisch lid

Introductie

Astrid Stadler is een professor in de rechten aan de Universiteit van Konstanz, Duitsland. Zij bekleedt een leerstoel privaatrecht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht en vergelijkend recht. Van 2011-2015 had ze ook een parttime leerstoel in Nederland (Erasmus Universiteit, Rotterdam) voor vergelijkende massageschillen. Al meer dan 20 jaar deed ze onderzoek op het gebied van massageschillen en publiceerde ze meer dan 70 artikelen over collectief verhaal. Samen met internationale onderzoeksteams realiseerde ze verschillende boekprojecten. Ze was ook expert voor eisers in collectieve acties en als academisch adviseur voor openbare regelgevers en ministeries in Europa. Van 2017-2020 was zij voorzitter (co-reporter) van een internationale werkgroep in een ELI/UNIDROIT-project (Model Rules for European Civil Procedure 2020) die modelregels voor collectieve verhaalsprocedures opstelde. Zij heeft ervaring als commissaris bij andere Nederlandse stichtingen, bijvoorbeeld in de VW-zaak.

Astrid Stadler studeerde af aan de Universiteit van Konstanz en promoveerde in 1988 aan dezelfde universiteit. Ze kwalificeerde zich als professor in 1993 aan de Universiteit van Freiburg, Duitsland. Ze was gastonderzoeker aan UC Berkeley en is gastprofessor aan de Tongji University, Shanghai. In de Duitse academische gemeenschap is ze ook bekend als vice-voorzitter van de Duitse Vereniging voor Burgerlijk Procesrecht en mederedacteur van de Duitse "Juristenzeitung", het meest prestigieuze juridische tijdschrift in Duitsland.

Stichting Emission Claim

Emission Claim is een stichting zonder winstoogmerk die slachtoffers van de fraude met sjoemelsoftware in dieselvoertuigen helpt bij het krijgen van een schadevergoeding. De stichting wilt de autofabrikanten die hun klanten hebben misleid en het mileu aan hun laars lappen ter verantwoording roepen

Wie zijn onze advocaten?

Stichting Emission Claim heeft het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy van der Laan aangesteld om zich te laten vertegenwoordigen in de Dieselemissie Zaken.

Sinds 1992 werkt dit gerenommeerde Nederlandse advocatenkantoor samen met marktleiders om pragmatische oplossingen te bieden voor de juridische problemen van hun cliënten.

Voor meer informatie www.kvdl.com

Samen staan we sterk

Bij Stichting Emission Claim geloven we dat we samen sterker staan in de strijd tegen nalatige en machtige bedrijven. Ons doel is om op te komen voor de rechten van mensen die individueel niet de middelen hebben om zich te verzetten. Door collectief actie te ondernemen, bundelen wij onze krachten om misstanden op te lossen. Doe met ons mee en draag bij aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Claimcode compliance

De Stichting Emission Claim voldoet aan de wettelijke eisen van artikel 3:305a BW en aan de eisen van de claimcode 2019. De claimcode is een code voor stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met het behartigen van collectieve belangen. Het doel van de code is om te bevorderen dat de belangenbehartiger altijd de belangen van de benadeelden centraal stelt.

Contact us

Algemene vragen kunnen worden gestuurd aan Info@emissionclaim.nl 
Vragen rondom deelname aan de dieselemissie zaak kunnen gestuurd worden aan deelname@emissionclaim.nl
Barbara Strozzilaan 101 
1083 HN Amsterdam 
Nederland

Schadevergoeding voor dieselrijders

Je kunt mogelijk tot €10.000 schadevergoeding ontvangen (20% van de aanschafwaarde). Controleer je kenteken om te ontdekken of je in aanmerking komt
Check je kenteken

Schadevergoeding voor Dieselrijders 

©2024 EMC. All rights reserved
This initiative is powered by
map-markermenucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram