Home / Organisatie

De organisatie

Emission Claim is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die Nederlanders helpt die een dieselauto hebben gekocht of geleased met emissie-sjoemel apparatuur, bij het krijgen van een schadevergoeding. De stichting wilt ook autofabrikanten ter verantwoording roepen die het milieu aan hun laars lappen.

Raad van Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het bestuur van de Stichting Emission Claim is verantwoordelijk voor het (financiële) beleid en het uitvoeren van de strategie die gericht is op het behalen van de statutaire doelstellingen.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en de algehele gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast geeft de raad van toezicht advies aan het bestuur. 

Geen van de bestuursleden heeft een belang dat tegenstrijdig is met de stichting, noch enig belang dat hun onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.

Wie zijn onze advocaten?

Stichting Emission Claim heeft het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy van der Laan aangesteld om zich te laten vertegenwoordigen in de Dieselemissie Zaken.

Sinds 1992 werkt dit gerenommeerde Nederlandse advocatenkantoor samen met marktleiders om pragmatische oplossingen te bieden voor de juridische problemen van hun cliënten.

Voor meer informatie www.kvdl.com

Samen staan we sterk

Bij Stichting Emission Claim geloven we dat we samen sterker staan in de strijd tegen nalatige en machtige bedrijven. Ons doel is om op te komen voor de rechten van mensen die individueel niet de middelen hebben om zich te verzetten. Door collectief actie te ondernemen, bundelen wij onze krachten om misstanden op te lossen. Doe met ons mee en draag bij aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Claimcode compliance

De Stichting Emission Claim voldoet aan de wettelijke eisen van artikel 3:305a BW en aan de eisen van de claimcode 2019. De claimcode is een code voor stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met het behartigen van collectieve belangen. Het doel van de code is om te bevorderen dat de belangenbehartiger altijd de belangen van de benadeelden centraal stelt.

Some frequently asked questions 👍🏻

Veelgestelde vragen

Organisatie

 • Wat zijn de taken van het Bestuur?

  Het bestuur van de Stichting Emission Claim is verantwoordelijk voor het beleid en het uitvoeren van de strategie die gericht is op het verkrijgen van een schadevergoeding. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

 • Wat zijn de taken van de Raad van Toezicht?

  De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan door het bestuur en bepaalt de strategie van de stichting.. Ze helpen het bestuur en voeren controlerende taken uit zoals beschreven in de "Claimcode 2019".

 • Wie zijn onze advocaten?

  Stichting Emission Claim heeft vooraanstaand advocatenkantoor Kennedy van der Laan aangesteld om zich te vertegenwoordigen in de Dieselemissie Zaken.

  Sinds 1992 werkt dit gerenommeerde Nederlandse advocatenkantoor samen met marktleiders om pragmatische oplossingen te bieden voor de juridische problemen van hun cliënten.

  Voor meer informatie www.kvdl.com

  De kosten voor de advocaten zijn inbegrepen in de succesfee (maximaal 25%) waarop de stichting aanspraak maakt in geval een schadevergoeding wordt verkregen.

Financieel

 • Wie financiert de zaken tegen Renault, Mercedes en Stellantis?

  De Stichting Emission Claim wordt gefinancierd door Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, een US litigation advocatenkantoor met ervaring in het aanspreken van bedrijven op hun onrechtmatige daden. Hagens Berman financiert de procedure en ontvangt in ruil daarvoor maximaal 25% van de schadevergoeding die de stichting realiseert. Eventuele ongeclaimde bedragen zullen worden aangewend in overeenstemming met de statutaire doelstellingen van de stichting.

 • Ontvangen de Bestuurders en/of de Raad van Toezicht leden een vergoeding?

  Onze bestuursleden ontvangen een maandelijkse basisvergoeding, alsmede een vergoeding van €250 per uur voor hun diensten. Ook de redelijkerwijs gemaakte reis-, verblijf- en maaltijdkosten worden aan hen vergoed. Met uitzondering van Steve Berman, die namens de financier in de Raad van Toezicht zit, heeft geen van onze bestuursleden een belang dat tegenstrijdig is met dat van de stichting of dat hun onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen. De heer Berman heeft afgezien van de aan de overige bestuursleden toekomende vergoedingen.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Contact us

Algemene vragen kunnen worden gestuurd aan Info@emissionclaim.nl 
Vragen rondom deelname aan de dieselemissie zaak kunnen gestuurd worden aan deelname@emissionclaim.nl
Barbara Strozzilaan 101 
1083 HN Amsterdam 
Nederland

Schadevergoeding voor dieselrijders

Je kunt mogelijk tot €10.000 schadevergoeding ontvangen (20% van de aanschafwaarde). Controleer je kenteken om te ontdekken of je in aanmerking komt
Check je kenteken

Schadevergoeding voor Dieselrijders 

©2024 EMC. All rights reserved
This initiative is powered by
map-markermenucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram