Positief tussenvonnis rechtbank voor actie tegen Renault in emissieclaimzaak

De rechtbank in Amsterdam heeft groen licht gegeven voor de actie tegen Renault in de emissieclaimzaak, waarbij de bevoegdheid van de rechtbank is vastgesteld en Stichting Emission Claim erkend is als collectieve belangenbehartiger. Onder het oude actierecht zal Stichting Emission Claim streven naar een collectieve verklaring voor recht en een mogelijke schikking met Renault voor compensatie van vermeende schade.
februari 7, 2023

Groen licht van de rechtbank:

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de rechtbank in Amsterdam afgelopen week groen licht heeft gegeven voor onze actie tegen Renault. Het tussenvonnis dat recentelijk is gepubliceerd, is positief voor onze zaak en een belangrijke stap voorwaarts in onze procedure.

Bevoegdheid van de rechtbank

Gezien het feit dat Renault haar hoofdkantoor in Frankrijk heeft, moest de rechtbank vaststellen of een Nederlandse rechter bevoegd is om de vorderingen tegen een buitenlandse partij te behandelen. Gelukkig is dit het geval, en dat is van groot belang, aangezien de rechtbank zonder bevoegdheid geen beslissingen kan nemen.

Achterban van Stichting Emission Claim

Inmiddels hebben bijna 8.000 gedupeerden zich bij Stichting Emission Claim gemeld. De rechtbank beschouwt dit grote aantal als voldoende om de stichting te erkennen als collectieve belangenbehartiger. Op dit moment lijken we de grootste achterban te hebben van alle stichtingen die betrokken zijn bij deze zaak. Na het vonnis van afgelopen week zal het aantal gedupeerden vertegenwoordigd door onze stichting naar verwachting verder toenemen, aangezien de kans op collectieve compensatie dichterbij komt.

Oud of nieuw actierecht

De zaak kan op twee manieren worden gevoerd: onder het oude collectieve actierecht of het nieuwe actierecht. De rechtbank heeft vastgesteld welk recht van toepassing is op deze zaak. Aangezien de vorderingen betrekking hebben op sjoemelsoftware die vóór 15 november 2016 is ontwikkeld, heeft de rechter gekozen voor het oude actierecht. Voor u als gedupeerde maakt dit geen verschil, maar het maakt het werk van onze advocaten wel iets complexer.

Verdere stappen

Zelfs onder het oude actierecht is het mogelijk om een collectieve verklaring voor recht te verkrijgen waarin het onrechtmatig handelen van Renault wordt vastgesteld. Met behulp van deze verklaring kunnen we een schikking treffen met Renault om u te compenseren voor de vermeende schade als gevolg van de vermeende fraude met software. De rechtbank heeft Renault nu de gelegenheid gegeven om te reageren op het recent gepubliceerde vonnis. De deadline voor de reactie van Renault is vastgesteld op 26 april 2023. Zodra we de reactie van Renault hebben ontvangen en bestudeerd, zullen we u uiteraard verder informeren.

Mocht u nog vragen hebben over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@emissionclaim.nl.

Schadevergoeding voor Dieselrijders 

©2024 EMC. All rights reserved
This initiative is powered by
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram