Voortgang Dieselgate Zaken

Stichting Emission Claim vertegenwoordigt gedupeerde autobezitters in zaken tegen Renault, Mercedes en Stellantis betreffende de dieselfraude. Bij Renault nadert een cruciale zitting in januari 2024. In het hoger beroep met Mercedes wordt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter besproken. Stellantis is in afwachting van een inhoudelijke behandeling over sjoemelsoftware. Recent heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat autofabrikanten direct aansprakelijk zijn voor dieselfraude, wat de positie van de stichting versterkt. Verdere updates volgen via nieuwsbrieven.
september 17, 2023

Renault

Renault heeft op verzoek van de rechtbank op 26 april 2023 een akte genomen in de laatste formele fase van deze procedure. De rechtbank heeft vervolgens  bepaald dat de zitting op 29 januari 2024 zal plaatsvinden. Op basis van deze zitting zal de rechtbank bepalen of er voldoende aanleiding en grondslag is om de procedure voort te zetten. Het betreft hier dus nog geen eindvonnis

De rechtbank heeft bij het tussenvonnis van 1 februari eerder dit jaar al geoordeeld dat Stichting Emission Claim op basis van het aantal autobezitters dat zich bij haar heeft geregistreerd voldoende representatief is om de groep gedupeerde Renault autobezitters te mogen vertegenwoordigen. Stichting Emission Claim ziet ook deze laatste formele stap met vertrouwen tegemoet.  

Na deze laatste formele fase, zal eindelijk de inhoudelijke fase van de procedure beginnen. Die zal worden afgerond met een schikking of een eindvonnis. Uiteraard houden we je via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Mercedes

Op 14 maart eerder dit jaar hebben Mercedes en de Dealers schriftelijk geantwoord op de dagvaarding van Stichting Emission Claim in hoger beroep. Mercedes heeft daarbij ook haar eigen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank, dat zich voornamelijk richt tegen de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Op 23 mei 2023 heeft Stichting Emission Claim geantwoord in het hoger beroep van Mercedes en daarbij (weer) uiteengezet dat de Nederlandse rechter wel degelijk bevoegd is om over deze dieselgate zaak te beslissen. Alle partijen hebben vervolgens om een zitting verzocht.

Wij wachten nu op de datumbepaling van het hof. Wij verwachten dat de zitting plaats zal vinden in de periode oktober – december 2023. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Stellantis

De Rechtbank heeft op 16 augustus 2023 geoordeeld dat Stichting Emission Claim voldoende representatief is om namens haar achterban op te treden. Daarnaast heeft de Rechtbank uitgesproken dat Stichting Emission Claim in staat wordt geacht de belangen van de gedupeerden op adequate wijze te kunnen behartigen in de procedure die de Stichting heeft aangespannen tegen autofabrikant Stellantis. In de volgende fase van de procedure zal de rechter zich buigen over de fraude die Stichting Emission Claim aan Stellantis verwijt.

Dit betekent een inhoudelijke behandeling voor de schade die gedupeerde bezitters van dieselvoertuigen van de merken Peugeot, Opel en Citroën hebben geleden door de aanwezigheid van sjoemelsoftware in hun auto. Die zal worden afgerond met een schikking of een vonnis. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van het procesverloop.

Internationale ontwikkelingen

De Europese rechter heeft in een Duitse zaak die door een consument is aangespannen tegen Mercedes  op 21 maart 2023 weer een belangrijke uitspraak gedaan, die voor onze procedures een verdere steun in de rug is.

Stichting Emission Claim is van mening dat de schade die door de fraude met de emissie software is gepleegd verhaald dient te worden bij de verantwoordelijke voor die fraude: de autofabrikant. In de uitspraak van 21 maart 2023 heeft het Europees hof van Justitie geoordeeld dat er op grond van de EG-typegoedkeuring, die de fabrikant voor ieder voertuig aan de koper verstrekt, een rechtstreekse relatie tussen de autofabrikant en de individuele koper van een motorvoertuig ontstaat die deze koper de waarborg biedt dat dit voertuig in overeenstemming is met de relevante Uniewetgeving, waaronder de emissienormen. Deze uitspraak betekent dus dat het verweer dat de autofabrikanten de voertuigen niet direct aan de kopers hebben verkocht (dit gebeurt door hun dealernetwerk) van tafel is en de weg open ligt om de geleden schade direct op de autofabrikanten te verhalen. Het hof oordeelt verder dat de lidstaten het niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken om die schadevergoeding te verkrijgen.

Of het betreffende voertuig waarvoor een schadevergoeding wordt gevorderd, is voorzien van een verboden manipulatie-instrument is aan de nationale rechter om te bepalen. Het Europees hof heeft echter al in een eerdere uitspraak van 14 juli 2022 in een geschil tussen een aantal Oostenrijkse consumenten en Volkswagen (Porsche) geoordeeld dat een zogenaamd ‘thermovenster’, dat de emissiebeperkende software alleen bij een buitentemperatuur van tussen de 15 en 33 graden Celsius inschakelt, een verboden manipulatie instrument vormt. Stichting Emission Claim is van mening dat alle deelnemende dieselvoertuigen in deze procedure onder meer zijn voorzien van een dergelijk thermovenster.

Deze recente uitspraak bevestigt dus dat de autofabrikanten direct aansprakelijk zijn voor de schade die zij als gevolg van de dieselfraude aan jou hebben toegebracht. Wij houden u via deze nieuwsbrief en persberichten op de hoogte van verdere belangwekkende ontwikkelingen.

Schadevergoeding voor Dieselrijders 

©2024 EMC. All rights reserved
This initiative is powered by
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram