Voortgang van de rechtszaak tegen Renault inzake emissieclaims

Vorige zomer diende Stichting Emission Claim als eerste een dagvaarding in tegen Renault, gevolgd door twee andere initiatieven, en de rechtbank heeft besloten de procedure op te delen in drie fases, waarvan de eerste fase zich richt op procedurele onderwerpen en de uitspraak wordt verwacht op 8 februari 2023.
januari 8, 2023

Achtergrondinformatie

Vorige zomer heeft Stichting Emission Claim als eerste een dagvaarding tegen Renault ingediend. In de daaropvolgende periode hebben twee andere initiatieven zich met vergelijkbare vorderingen bij de rechtbank gemeld. Om de procedure te structureren, heeft de rechtbank besloten deze op te delen in drie fases. De eerste twee fases behandelen procedurele onderwerpen, terwijl de laatste fase is gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de vorderingen. Een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen per fase vindt u in de rolbeslissing van de rechtbank van 23 maart 2022.

Ontwikkelingen

Op 8 december 2022 vond de zitting plaats voor de eerste, formele fase. In deze fase zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: de internationale bevoegdheid van de rechtbank om de vorderingen in behandeling te nemen (rechtsmacht), de vraag of het nieuwe actierecht (de WAMCA) of het oude actierecht (de WCA) van toepassing is, en de vraag of de drie betrokken stichtingen over een voldoende concrete achterban beschikken om als representatieve collectieve belangenbehartigers op te treden.

Verdere verloop van de procedure

De uitspraak voor de eerste zitting wordt verwacht op 8 februari 2023, hoewel deze datum kan worden uitgesteld afhankelijk van de agenda van de rechtbank. Na het vonnis zal de tweede formele fase aanvangen. In deze fase wordt onder andere beoordeeld of de eisende partijen voldoen aan de overige ontvankelijkheidsvereisten die aan collectieve belangenbehartigers worden gesteld. Stichting Emission Claim heeft vertrouwen in deze fase en zal u nader informeren zodra het vonnis is gewezen.

Indien u vragen heeft over de verstrekte informatie, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@emissionclaim.nl

Schadevergoeding voor Dieselrijders 

©2024 EMC. All rights reserved
This initiative is powered by
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram